Gyldendal A/S | VØ B | Eksamen august 2013

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Gyldendal A/S | VØ B | Eksamen august 2013

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B den 15. august 2013. (hhx132-VØK/B-15082013)

Indeholder besvarelse i Word dokument og bilag i Excel fil.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Gyldendal A/S
Opgave 2 - Indkøbsstyring - Engrosvirksomheden Kontor A/S
Opgave 3 - Kalkulation og indtjening - NewArt
Opgave 4 - Budgettering - Auto A/S

Indhold

1.1 (10 %)
Forklar med udgangspunkt i PESTEL-modellen, hvilke forhold i Gyldendal A/S' omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Gyldendal A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes Gyldendals A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (5 %)
Vurder Gyldendals A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.3.

2.1 (10 %)
Udarbejd en ABC-analyse for kontorstolene på grundlag af vareforbruget for 1. halvår 2013 og vurder, om 80/20 reglen er opfyldt.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Redegør for, hvordan Kontor A/S kan anvende ABC-analysens resultat til at forbedre virksomhedens indkøbsstyring.

2.3 (5 %)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis Kontor A/S skifter til den polske leverandør.

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for rammen Luksus.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for rammen Luksus.

3.3 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for rammen Luksus, hvis produktionstiden bliver 10 minutter i stedet for 6 minutter pr. ramme.

4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for 2014 for Auto A/S.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5. I bilag 5 findes også en skabelon til opstilling af resultatbudgettet.

4.2 (5 %)
Beregn bruttoavanceprocenten for 2013 og 2014 og forklar årsagen til forskellen i bruttoavanceprocenten.

4.3 (5 %)
Beregn, hvor meget omsætningen i 2014 mindst skal være, for at resultat af primær drift mindst udgør kr. 0.

Uddrag

1. Forklar med udgangspunkt i en PESTEL-model, hvilke forhold i Gyldendal A/S' omverden der har væsentlig betydning for selskabets indtjening

Der er til besvarelsen af ovenstående spørgsmål taget udgangspunkt i artiklerne ”Gyldendal tvinges til fyringer”, ”Danskerne vender ryggen til e-bøger” og ”Gyldendal ramt af vigende bogmarked”. De forhold i PESTEL-modellen, som primært rammer Gyldendal A/S' indtjening på nuværende tidspunkt, vil være de teknologiske, sociale og kulturelle samt de økonomiske forhold.

Den danske bogbranche/forlagsbranche har igennem den seneste årrække været under pres, da salget generelt har været faldende. Dette har skabt økonomisk krise hos mange forlag på det danske marked, hvilket har medført, at der har været tale om fyringer og nedskæringer i hele branchen.

I henhold til de teknologiske forhold, så befinder det danske marked sig på nuværende tidspunkt i en overgangsperiode. Danskerne har endnu ikke formået at tage brugen af digitale midler til sig, når de skal læse litteratur. De fleste danskere foretrækker stadig at sidde med en rigtig bog, når de skal læse. Problemet for forlagene bliver, at mange af disse har investeret i de digitale medier, da det virkede som det næste skridt i branchen, men disse investeringer har endnu ikke givet afkast. Livsstilseksperterne mener dog, at det blot er et spørgsmål om tid inden de danske forbrugere i højere grad begynder at benytte tablets og lignende til at læse på frem for at bære rundt på ”tung litteratur”... Køb adgang for at læse mere

Gyldendal A/S | VØ B | Eksamen august 2013

[21]
Bedømmelser
 • 25-01-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig rigtig god opgave, og meget brugbar til gennemtjek af nogle mangler. Dog er der ikke brugt nogle kilder, men det kan man på kort tid selv finde frem til
 • 25-01-2016
  Den er godt lavet, og den besvarer spørgsmålene godt. Og har hjulet mig med at forstå opgaven bedre :)
 • 26-10-2016
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Fin opgave, meget uddybende
 • 16-11-2015
  Virker som en helt udmærket opgave - nok ikke til 12 ;)