2013 August Virksomhedsøkonomi - HHX A - Martin Professional

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: 2013 August Virksomhedsøkonomi - HHX A - Martin Professional

Studienets vejledende besvarelse af eksamensopgaven fra VØ A torsdag den 15. august 2013. (hhx132-VØK/A-15082013)

Her finder du en besvarelse af alle opgaver i eksamenssættet:

Opgave 1 - Martin Professional A/S - Virksomhedsanalyse
Opgave 2 - Simplex A/S - Knap kapacitet
Opgave 3 - Limelight A/S - Budgettering
Opgave 4 - Suma A/S - Logistik

Opgavebesvarelsen består af både en Word og en Excel fil med bilag.

Indhold

1.1 (5 %)
Forklar med udgangspunkt i artiklen ”100 nye stillinger hos Martin”, hvorfor Martin Professional A/S ansætter nye medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter.

1.2 (5 %)
Vurder med udgangspunkt i artiklerne og uddrag af ledelsesberetningen, hvilket led i værdikæden der har været afgørende for Martin Professional A/S' fremgang.

1.3 (25 %)
Udarbejd med udgangspunkt i artiklerne, uddrag af ledelsesberetningen og nøgletallene en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Martin Professional A/S for årene 2012, 2011 og 2010.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes Martin Professional A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Forklar, om der i 2012 har været en stigning eller et fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og leverandører af varer og tjenesteydelser. Se pengestrømsopgørelsen i bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder Martin Professional A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål 1.1 - 1.5.

2.1 (10 %)
Bestem det antal V22 og det antal V25, der skal produceres i det kommende kvartal for at få det størst mulige dækningsbidrag.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som Simplex A/S opnår ved den optimale kombination af V22 og V25. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5 %)
Forklar, hvor meget Simplex A/S maksimalt vil være villig til at betale ekstra for yderligere 40 kg stål til produktion af V22 og V25, såfremt produktionen skal være lønsom.

3.1 (10 %)
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2013.

De nødvendige oplysninger og en skabelon til likviditetsbudget fremgår af bilag 4. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

3.2 (5 %)
Forklar, hvad det vil betyde for virksomhedens likviditet, hvis der ydes 2 måneders kredit på hele varesalget.

4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten R26.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere komponenten R26.

4.3 (5 %)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper der vil være for Suma A/S, hvis de selv fremstiller komponent R26.

Uddrag

Spørgsmål 1 - Forklar med udgangspunkt i artiklen ”100 nye stillinger hos Martin”, hvorfor Martin Professional A/S ansætter nye medarbejdere på tidsbegrænsede kontrakter, 5 %

Det bliver beskrevet i artiklen, at virksomheden har oplevet et meget stort opsving i deres efterspørgsel den seneste tid, som har medført at man har været nødsaget til at ansætte nye folk. Man var også nødsaget til at ansætte flere folk efter man lukkede fabrikken i Kina og startede produktion op i Danmark igen. Man vælger dog at benytte sig af tidsbegrænsede kontrakter til de nye medarbejdere, fordi man hos Martin Professional A/S ikke er sikker på om den positive udvikling i efterspørgslen er permanent... Køb adgang for at læse mere

2013 August Virksomhedsøkonomi - HHX A - Martin Professional

[22]
Bedømmelser
 • 27-02-2015
  Der er ingen tvivl om at karakteren her er velfortjent. Opgaven er formuleret på en let og overskuelig måde. Yderligere kan man forstå det logiske sammenhæng i bl.a. analysen af rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet og likviditet. Kan klart anbefales
 • 30-03-2014
  Brugte kun lidt fra Opgave 1, til at komme hurtigere gennem min egen opgave. Da jeg mener man kan regne tingene på en anden måde, men generel en helt fin besvarelse.
 • 18-02-2017
  SUPER GOD OPGAVE, RIGTIG GOD!
 • 21-01-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  rigtig rigtig god opgave og meget relevant