Dansk Supermarked | VØ A m. netadgang | Eksamen august 2013

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Dansk Supermarked | VØ A m. netadgang | Eksamen august 2013

Studienets vejledende besvarelse af VØ A eksamensopgaven med netadgang fra torsdag den 15. august 2013.

Her finder du en besvarelse af alle opgaverne fra eksamenssættet:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Dansk Supermarked
Opgave 2 - Logistik - DanCar A/S
Opgave 3 - Knap kapacitet - Wood A/S
Opgave 4 - Virksomhedens rapportering - Wichmann

Opgaven består af både en Word og en Excel fil.

Indhold

1.1 (10 %)
Analyser konkurrencesituationen i dagligvarebranchen i Danmark ved hjælp af Porters Five Forces med udgangspunkt i artiklerne.

1.2 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for Dansk Supermarked A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene fremgår afbilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvorledes Dansk Supermarked A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (5 %)
Diskuter, hvordan Nettos satsning på internationale leverandører vil påvirke Nettos fremtidige indtjening, jvf. artiklen ”Netto satser på internationale leverandører”.

1.5 (5 %)
Vurder Dansk Supermarked A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 – 1.4.

2.1 (5 %)
Bestem den optimale indkøbsstørrelse for sættet F-A.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn de samlede årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5 %)
Vurder, hvilken betydning en lavere kostpris for sættet F-A vil have for den optimale indkøbsstørrelse.

3.1 (10 %)
Bestem det antal liggestole og solvogne, der skal produceres i det kommende kvartal for at få det størst mulige dækningsbidrag.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som Wood A/S opnår ved den optimale kombination af liggestole og solvogne. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Bestem det antal liggestole og solvogne, der skal produceres for at få det størst mulige dækningsbidrag, hvis den nye produktionsmetode benyttes.

4.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2012/13. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen findes i bilag 5. I bilag 6 findes en skabelon, der eventuelt kan anvendes.

4.2 (5 %)
Beregn det første års afskrivninger på det nye IT system efter den lineære metode og saldometoden.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 7.

4.3 (5 %)
Vurder, hvordan det vil påvirke årets resultat for det kommende regnskabsår, hvis Wichmann anvender saldometoden i stedet for den lineære metode ved afskrivning på det nye IT-system.

Uddrag

Spørgsmål 1 - Analyser konkurrencesituationen i dagligvarebranchen i Danmark ved hjælp af Porters Five Forces med udgangspunkt i artiklerne, 10 %

Når man analyserer konkurrencesituationen ved hjælp af Porters Five Forces vil man kunne vurdere konkurrenceintensiteten i den givne branche samt hvor attraktiv branchen er for udefrakommende udbydere, der overvejer at træde ind på markedet. Porters Five Forces består af konkurrencesituationen internt i branchen, truslen fra leverandører og kunder samt truslen fra potentielle indtrængere og substituerende produkter.

Truslen fra kunder.
Kundernes forhandlingsstyrke afhænger af en række forskellige faktorer, som f.eks. hver enkelt kundes betydning og størrelse, antallet af kunder samt loyaliteten som virksomheder kan opnå fra kunderne hver især... Køb adgang for at læse mere

Dansk Supermarked | VØ A m. netadgang | Eksamen august 2013

[8]
Bedømmelser
 • 28-11-2014
  Givet af IB-elev på 2. IB
  Utrolig fyldestgørende, bl.a. med mange beskrivelser. Rigtig godt udgangspunkt
 • 23-04-2014
  virkelig meget brugbart------- så det fungere virkelig godt som skabelon
 • 28-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave, giver god hjælp og inspiration
 • 17-03-2015
  riewuhruwehriuwehriuwhe