SSO om 2. verdenskrig & D-dag

 • HF 2. år
 • SSO (Historie B)
 • 7
 • 15
 • 4550
 • PDF

SSO om 2. verdenskrig & D-dag

SSO i Historie B om 2. verdenskrig & D-dag.

Opgaveformulering
- Redegør for begivenhederne omkring invasionen i Frankrig i juni 1944.
- Kildeanalyse af de vedlagte bilag, med fokus på hvordan soldaterne oplevede invasionen, hjemmesiden var bilagene er fundet, er på litteratursiden, og ville være god at have med i en opgave, for at fortælle lidt om deltagenes følelser omkring begivenheden.
- Analyse af årsagerne til, at den allierede invasion lykkedes, med inddragelse af uddraget fra 'Politikens verdenshistorie'.
- Vurdering af invasionen i Normandiets betydning for udfaldet af 2. vedenskrig.

Lærers kommentar

Fin opgave, men svarene skal uddybes hvis karakteren skal op på 10.

Indhold

Indledning
Redegør for begivenhederne omkring invasionen i Frankrig i juni 1944.
- Versaillestraktaten
- Verdenskrisen & Hitlers vej til magten
- Hitlers magtovertagelse
- Münchenaftalen
- Begyndelsen på 2. Verdenskrig
- Planlægningen af invasionen i Normandiet
- De tre forudsætninger for at invasionen kunne lykkes
- Invasionen og funktionerne af invasionssstrandene
Kildeanalyse af de vedlagte bilag, med fokus på hvordan soldaterne oplevede invasionen.
- Men of D-Day
- Landgangen i Normandiet
Analyse af årsagerne til, at den allierede invasion lykkedes, med inddragelse af uddraget fra 'Politikens verdenshistorie'.
- En strålende succes
Vurdering af invasionen i Normandiets betydning for udfaldet af 2. vedenskrig.
Konklusion
Abstract
Litteraturliste

Uddrag

1. Indledning
Emnet 2. Verdenskrig og D-dag valgte jeg at skrive om, da det er et interessant emne, der også har stor historisk betydning for os selv. Det er umuligt at vide, hvordan verden havde set ud i dag, hvis krigen havde fået et andet udfald.

Denne opgave handler hovedsageligt om planlægningen og landgangen i Normandiet, men jeg har også prøvet at redegøre for tiden fra Versaillestraktaten til starten af invasionen i Frankrig og dets forberedelser. I opgaven har jeg analyseret kilder både fra soldater og fra en journalist der deltog under invasionen, og vurderet om D-dag havde nogen betydning for 2. Verdenskrigs udfald.

Målet for D-dag var at befri Europa fra den tyske besættelse, og den 6. juni 1944 angreb de allierede Frankrigs nordkyst, Normandiet, i det største landgangsangreb nogensinde.
Slaget i Normandiet varede omkring to måneder, og var fuld af militære operationer, som skulle udvide et brohoved, som er en betydning for et befæstet militært område, som beskytter den ene ende af en bro nærmest fjenden.
Befrielsen af Paris i slutningen af august 1944 blev enden på slaget om Normandiet.

2. Redegør for begivenhederne omkring invasionen i Frankrig i juni 1944.

2.1. Versaillestraktaten
Den historiske udvikling fra 1. verdenskrigs afslutning til udbruddet af 2. verdenskrig startede med Versaillestraktaten der blev underskrevet den 28. juni 1919 af lande som eksempelvis Frankrig, Storbritannien, Belgien og Tyskland. Traktaten pålagde Tyskland hele skylden for 1. verdenskrig. Versaillestraktaten fik Tyskland til at indgå en ydmygende fredsaftale, samt Tyskland skulle betale krigserstatninger til især Frankrig. Desuden skulle Tyskernes hær reduceres til 100.000 mand, og deres flåde og luftvåben blev også reduceret kraftigt. Versaillestraktaten blev muligvis en af de vigtigste årsager til udbruddet af 2. verdenskrig, Ferdinand Foch som var marskal af Frankrig, Polen og Storbritannien, han udbrød da han så Versaillestraktaten: ”Dette er ikke en fred, det er en 20 års våbenhvile!” Dette kan man jo give Ferdinand Foch ret i, da fredsaftale fra Versailles var med til at bane vej for 2. verdens krig i 1939... Køb adgang for at læse mere

SSO om 2. verdenskrig & D-dag

[2]
Bedømmelser
 • 25-01-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  god inspiration til opgaveskrivning :)
 • 13-12-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  God inspirationskilde