Retorikken i Hitlers vej mod magten

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 7
  • 9
  • 3394
  • PDF

Retorikken i Hitlers vej mod magten

Større opgave i Historie A om retorikken i Hitlers vej mod magten

Problemformulering

Hvordan så situationen ud i tyskland før og under krigen?
- En redegørelse af Tysklands økonomi og levestandard før og under krigen.
Hvordan kom Hitler til magten?
- Undersøgelse af Hitler og NSDAPs vej mod magten.
Hvordan var Hitlers retorik?
- En analyse af Hitlers retorik på vej mod magten samt under krigen. En perspektivering til andre retorikere.
Hvordan kunne Adolf Hitler overbevise Tyskland om det han havde gang i var det rigtige?
- En samlet konklusion af Hitlers og NSDAPs retorik, virkemidler, propaganda og politik.

Indhold

Indledning
Metodeafsnit
Problemformulering
Optakten til 2. Verdenskrig
Hitler og NSDAPs vej mod magten
Hitlers retorik
Konklusion
Kildeangivelser

Uddrag

Indledning
Mellemkrigstiden var en periode, hvor der blev sat mange historiske og kulturelle milepæle – hele den vestlige verden blev ramt af en finansiel krise; børskrakket på Wall Street i 1929, konsekvenser af Første Verdenskrig samt optakt til Anden Verdenskrig, nazismens propaganda og Tysklands økonomiske op- og ekstremt store nedture. Dette er en periode som har sat mange tanker i gang hos klodens befolkning og forhåbentlig en periode, som vi vil tage ved lære af. I denne dansk-historie opgave vil der primært blive fokuseret på perioden op til 2. Verdenskrig og perioden under krigen. Denne opgave vil give et nærmere indblik i hvorfor og hvordan specielt Tyskland led under fattigdom, samt hvordan en person som Adolf Hitler kunne komme til magten. Opgaven vil blive grebet tværfagligt an imellem fagene dansk og historie.

Metodeafsnit
I denne opgave er der lagt vægt på fagene dansk og historie, der tilhører den humanistiske fakultet. Derfor er det den kvalitative metode, der er bærende i denne opgave. Den kvalitative metode bliver brugt i henhold til at besvare problemformuleringen, hvor de tre taksonomiske niveauer, det redegørende, det undersøgende og det diskuterende/analyserende, anvendes. Det redegørende bruges til at redegøre for Tysklands økonomiske situation op til Anden Verdenskrig, det undersøgende bliver brugt til at undersøge NDSAP og Adolf Hitlers vej mod magten i Tyskland og det analyserende/diskuterende er anvendt i forbindelse med en analyse og diskussion af Hitlers retorik... Køb adgang for at læse mere

Retorikken i Hitlers vej mod magten

[1]
Bedømmelser
  • 15-12-2010
    Rigtig dårlig opgave, der er ikke styr på en skid