SRP: 1960'ernes-1970'ernes Ungdomsoprør i Musik og Engelsk

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Musik A)
 • 12
 • 28
 • 10216
 • PDF

SRP: 1960'ernes-1970'ernes Ungdomsoprør i Musik og Engelsk

SRP om 1960'ernes og 1970'erne Ungdomsoprør, og musikken på den tid - Jeg har skrevet opgaven i Musik A og Engelsk A, og i den indgår bl.a. en litterær analyse af seks sange fra perioden, og en karakteristik af ungdomsoprøret, samt, afslutningsvis, et kig på aktivisme i det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Usikkerhed omkring hvilke fag der er blevet anvendt.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

ABSTRACT 0
INDLEDNING 0
1960ERNES OG 1970ERNES UNGDOMSOPRØR 3
En ny tid 4
’Udskuddene’ og de unges løsrivelse 5
Illusionen om ’peace, love and harmony’ 6
’Born to be Wild’ 9
Stoffer 9
Ungdomsoprørets kulmination 10
EASY RIDER 11
”New Hollywood” 11
Overordnet analyse af ”Easy Rider” 12
Analyse af sekvens 15
SAMMENHOLD AF SANG- OG FILMANALYSE 18
UNGDOMSOPRØRET I DAG? 20
Det senmoderne samfunds nye muligheder for aktivisme 21
Festivaler, stoffer og musikken 22
KONKLUSION 25
LITTERATURLISTE 26
Litteratur: 26
Links: 26
Bilag: 27

Uddrag

"Indledning:

”The youth rebellion is a worldwide phenomenon that has not been seen before in history (…) Millions of young people all over the world are fed up with shallow unworthy authority running on a platform of bullshit”.

- William Burroughs, ”Esquire”, 1968
Denne opgave er vigtig på grund af overstående citat. 1960ernes og 1970ernes unge var trætte af ’hykleriske uværdige myndigheder’ som ikke fungerede. De unge var trætte af Vietnam-krigen. De ville have ’peace, love and harmony’ i et samfund, som de langsomt overtog fra den ’ældre’ generation. De var den ’nye’ generation – de var babyboomet efter 2.verdenskrig – de var oprørske, og de ville ikke finde sig i ’bullshit’ længere. Kløften mellem de unge og de ældre voksede i takt med, at de unge ikke længere imødekom de gamle værdier og normer, som tidligere have været traditionelle værdier i Amerika.

De unge råbte meget. De råbte højt, og deres stemmer giver stadig genklang i det 21. århundrede. Hvis man undersøger hvilke samfundsmæssige og kulturelle elementer der herskede i denne tid, hvilket kunstnerisk udtryk der blev givet udtryk for og med hvilket budskab, bliver de unge stemmers genklang måske endnu tydeligere.

Hvis vi nu lytter rigtig godt efter, finder vi måske ud af, at denne opgave har relevans, fordi ungdomsoprøret stadig har betydning for samfundet i dag. 1960’erne og 1970’erne er årtier, der for altid vil være markeret med stor, fed, gul markør i historiebøgerne. Det er årtier, de fleste aldersgrupper kender til. Det er årtier, der ændrede hele verden. Det er årtier, der revolutionerede musikken, kulturen og samfundet. Kan I høre råbene nu? Det kan jeg.

I min opgave vil jeg, ved hjælp af blandt andet den litteraturhistoriske metode, den nykritiske metode og hermeneutiske cirkel, finde ud af hvilke samfundsmæssige og kulturelle elementer, som seks sange fra 1960erne og 1970erne giver udtryk for.

Derefter vil jeg behandle filmen ”Easy Rider” med en overordnet analyse, men jeg vil også lave en shot-to-shot analyse af en valgt sekvens på 3-5 minutter. Herefter vil jeg sammenligne sange og film for at få et klart overblik over, hvilke kunstneriske udtryk der er, og hvilket formål/budskab der findes.

Ydermere vil jeg diskutere og vurdere hvordan ungdomsoprøret har påvirket det moderne samfund med henblik på de temaer, der tidligere i opgaven vil blive nævnt."... Køb adgang for at læse mere

SRP: 1960'ernes-1970'ernes Ungdomsoprør i Musik og Engelsk

[3]
Bedømmelser
 • 14-05-2012
  Fin opgave. God til inspiration, lidt forvirrende.
 • 28-04-2015
  God inspiration til min egen opgave.
 • 31-10-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  rigtig god opgave! anbefales