SRP: 30'ernes Krise og Finanskrisen i Historie og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 33
 • 9191
 • PDF

SRP: 30'ernes Krise og Finanskrisen i Historie og Samfundsfag

SRP om 1930'ernes krise, og Finanskrisen i dag, som er udarbejdet i fagene Historie A og Samfundsfag. I opgaven gennemgår jeg først Wall Street-krakket i 1930'erne, og hvordan Danmark blev påvirket af denne krise, samt den danske landbrugskrise. Herefter kigger jeg på den nuværende krise og hvilken effekt denne har haft på Danmark, og der udføres en komparativ analyse af de to kriser.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Den internationale økonomiske krise i 1930'erne 3
De politiske tiltag i Danmark i 1930'erne 5
Staunings redegørelse for regeringens holdning til krisen, 1931 7
Madsen-Mygdals løsningsforlag til landbrugskrisen, 1931 10
Den nuværende økonomiske krise 12
Finanskrisens effekt på Danmark 13
Den økonomiske politik i Danmark siden 2008 15
Forskelle og ligheder imellem de to kriser 17
Vurdering af den førte politik 20
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bilag 24
Bilag 1 24
Bilag 2 26
Bilag 3 27
Bilag 4 28
Bilag 5 29
Bilag 6 30
Bilag 7 31
Bilag 8 32

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt fagkombinationen historie-samfundsfag med emnet 'den økonomiske krise i 1930'erne og nu'. Baggrunden for mit emnevalg er, at de to kriser er nogle af historiens store begivenheder, og da emnet også er relevant i dag, da vi står i en global finanskrise, var kombinationen af fagene åbenlys.

Samfundsfag kan belyse det helt aktuelle, og det økonomiske/teoretiske aspekt i kriserne, og historiefaget kan i en dybere grad gå ind og forklare baggrundene, og tilsammen kan det give opgaven den rette nuance.

I forbindelse hermed vil jeg først redegøre for baggrunden for 1930'ernes økonomiske krise, og derefter analysere den politiske argumentation bag de politiske tiltag i perioden ud fra to selvvalgte kilder; 'Statens assistance er påkrævet' af Thorvald Stauning og 'Debat om landbrugskrisen 1931, sp.52-55' af Thomas Madsen-Mygdal.

Kilderne har jeg valgt på baggrund af de to politiske modsætninger, og derudfra vil det være interessant at se de forskellige argumenter, og det kan give opgaven et mere nuanceret billede. Herefter vil jeg redegøre for den nuværende globale økonomiske krise og undersøge dens effekt på Danmark, og i forlængelse heraf vil jeg undersøge den økonomiske politik, der er blevet ført fra dansk side af siden 2008 og argumentationen bag.

Med afsæt i mine to analyser vil jeg diskutere lighederne og forskellene mellem de to kriser, hvorefter jeg vil vurdere, af hvilke hensyn den førte økonomiske politik har været drevet."... Køb adgang for at læse mere

SRP: 30'ernes Krise og Finanskrisen i Historie og Samfundsfag

[9]
Bedømmelser
 • 05-02-2013
  God inspiration til emnevalg! Opgaven formår at kombinere begge fagkultieter på en fin måde.
 • 21-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Lækker opgave - god inspiration. Kan klart anbefales-
 • 17-11-2015
  Lige til et 12-tal! Ingen mangler
 • 27-01-2014
  Udmærket opgave, men brugte den ikke så meget