Årsager til Den Franske Revolution

 • STX 3.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 19
 • 6376
 • PDF

Årsager til Den Franske Revolution

Dette er en opgave i historie om Den franske Revolution, der især fokuserer på årsagerne til revolutionen og i denne forbindelse inddrager en række teorier, der alle prøver at forklare den franske revolution.

Problemformulering:

Redegør for væsentlige træk ved den franske samfundsudvikling under enevælden, som pegede frem imod den franske revolution i 1789.

Med udgangspunkt i en analyse af en række repræsentative historikere du selv vælger, ønskes en diskussion af årsagerne til den franske revolution.

Du kan læse mere om baggrunden for Den franske revolution i vores kompendium om oplysningstiden.

Indhold

Forord
Indledning
L'ancien régime
- Enevælden op til revolutionen
- Samfundsopdelingen op til revolutionen
- Befolkningens mentalitet
Historikere og deres teorier
- Den kontrarevolutionære fortolkning
- De liberalt orienterede historikere
- Den marxistiske fortolkning
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Traditionen for enevælde i Frankrig startede med Henrik IV af Bourbon dynastiet, men blomstrede først med den såkaldte Solkonge, Louis XIV(1643-1715). Han var konge af Guds nåde og var derfor den absolutte magt på jord. Selvom han var en stærk leder formåede han dog ikke at opnå enevældens ideal: En enhedsstat. Landet bestod stadig af mere eller mindre selvregerende regioner med særskilte love, måleenheder og toldregler.

På trods af disse forskelligheder var Ludvig XIV 's regime nogenlunde stabilt idet han havde kontrol over regionerne i kraft af udstationerede intendanter. Disse var kontaktfladen mellem kongen og de lokale samfund, og skulle fungere som kontrolorgan for kongemagten og havde dermed den absolutte magt i deres respektive distrikter. Ved hovedsageligt at rekruttere intendanter og andre embedsmænd fra borgerskabet fik Ludvig XIV begrænset adelens magtudfoldelsesmuligheder.

Det er et eksempel på en del af Louis XIV's politik: At holde hof og regering adskilt. Dette var dog svært selv for en så autoritær leder som ham, når ministrene på sindrig vis fik det arrangeret således at deres embeder og dermed privilegier kunne gå i arv, La survivance. De havde hermed startet nogle helt nye aristokratiske dynastier som med tiden kom til at dele interesser med fødselsaristokratiet. Dette skulle dog først komme til at få en betydning under Louis XIV's efterfølgere... Køb adgang for at læse mere

Årsager til Den Franske Revolution

[8]
Bedømmelser
 • 30-01-2007
  Super god opgave... rigtigt godt gennemarbejdet..
 • 23-05-2013
  Givet af HF-elev på 1. år
  awesome opgave især stykket med årsagerne :)
 • 24-02-2016
  -----------------------------------------------------------------------------------------
 • 18-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, der kommer rundt om den franske revolution udemærket.