SSO om Golfkrigens start

SSO om Golfkrigens start

SSO i Historie A om Golfkrigens start.

Problemformulering
Vi vil redegøre for USA's motiver til at engagere sig i golfkrisen 1990-91.
Dernæst vil vi ud fra kilder analysere og diskutere de amerikanske beslutningsproces¬ser som førte til militær aktion.
Til sidst vil vi vurdere konsekvenserne for de involvere parter.

Indhold

Indledning. (Fælles) 2
OPEC's oprettelse og betydning. (Martin) 3
OPEC's gennembrud. (Martin) 3
Kuwait/Irak krisen 90/91. (Martin) 5
USA i mellemøsten, hvorfor? (Martin) 7
4. Analyse af Colin Powell. (Martin) 9
Analyse af General H. Norman Schwarzkopf. (Thomas) 15
Diskussion. (Fælles) 19
Konsekvenserne af Golfkrisen for Irak. (Thomas) 21
Konsekvenserne af Golfkrisen for USA. (Thomas) 25
Konsekvenserne af golfkrigen for Mellemøsten. (Thomas) 25
Kildekritik. (Fælles) 27
Konklusion. (Fælles) 28
Litteraturliste. (Fælles) 30

Uddrag

Indledning

Krige har været der så længe noget menneske kan huske tilbage. Det handler oftest om religion, penge eller blot en persons ønske om magt over andre mennesker.
De fører altid sorg, ødelæggelse og død med sig, og sjældent skelner de mellem rig, fattig, ung eller gammel. Krige har altid været til, og en verden uden det, ville være svær at forestille sig.
I denne opgave ønsker vi at finde det eller de motiver, der bragte USA ind i krigen, mellem Kuwait og Irak. Hvad kan der peges på, som værende primær grund til deres grund for intervention i område. Sikringen af oliens forsatte strøm til vesten, ønsket om stabilitet i Mellemøsten eller helt andre grunde.
Som følge af engagementet i området, vil vi lave en analyse af de beslutningsprocesser ud fra kilder, der forklare hvorledes man kom fra det politiske aspekt, og videre til det første skud på slagmarken. Yderligere ønsker vi at diskutere den måde beslutningerne blev taget, samt tage mediernes indflydelse med til betragtning.
Som afrunding,, vurdere vi hvilket konsekvenser Golfkrigen havde for Irak, USA samt Mellemøsten i helhed.

OPEC's oprettelse og betydning.
OPEC er forkortelse af ” Organization of Petroleum Exporting Countries”, hvilket blev dannet i september 1960. Organisationens oprettelse var et svar på mellemøstens større og større utilfredshed med transnationale selskabers kontrol med olien i mellemøsten.
Efter anden verdenskrig, blev vestens afhængig for tilførslen af olie fra mellemøstens store oliefelter stadig større. Som en følge af denne afhængighed vesten havde, kom der hurtig gang i de vestlige interesser for udvinding i mellemøsten enorme oliereserver. England havde hurtigt været ude med næsen, og det første britiske selskab, British Petroleum (BP), der opererede i Iran fandt betydelige kommercielle mængder olie i Iran, varede det ikke før en stor intensiv efterforskning af den Iranske og Irakiske undergrund ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Golfkrigens start

[13]
Bedømmelser
 • 20-11-2009
  det fremgård ikke tydeligt at opgaven er om 1990. jeg ville bruge en opg fra 2003.
 • 30-09-2007
  rigtig god. mange informationer.. inspirerende
 • 14-05-2007
  God
 • 21-11-2006
  Top nice..