Versaillestraktaten og Dens Betydning for Tyskland

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 10
  • 5988
  • PDF

Versaillestraktaten og Dens Betydning for Tyskland

Dette er en større opgave i Historie om Versaillestraktaten og dens betydning for Tyskland.

Problemformulering
Hvorfor blev Versaillestraktaten udformet, som den gjorde, og hvilke reaktioner medførte traktaten?

Opgavens opbygning
Du skal redegøre for Versaillestraktaten herunder baggrunden for den tilblivelse.

Du skal analysere relevant materiale med henblik på at undersøge, hvordan traktaten blev modtaget af betydningsfulde lande og personer, fx Keynes.

Du skal vurdere hvilken betydning Versaillestraktaten fik for Hitlers magtovertagelse i Tyskland.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, med tydeligt stort baggrundsarbejde.

Studienets kommentar

Usammenhængende opgave, men det skyldes primært en dårlig opgaveformulering. Opgaven prøver at rumme alt for meget.

Indhold

Indledning: 3
Problemformulering 3
Opgavens opbygning 3
Metode: 3
Første Verdenskrig: 4
Dolkestødslegenden: 6
Versaillestraktaten: 7
De forskellige landes mål/krav til Versaillestraktaten: 8
Frankrigs krav/mål: 8
Englands krav/mål: 8
USA's krav/mål: 8
Tysklands krav/mål: 9
Italiens krav/mål: 9
Versaillestraktaten i hovedtræk, og de forskellige stater og kendte personers holdninger hertil: 9
Frankrig: 10
England: 11
USA: 11
Tyskland: 11
Italien: 12
Mellemkrigstiden: 12
Tyskland efter 1. Verdenskrig: 12
Hitlers magtovertagelse: 13
Konklusion: 17
Litteraturliste 18
Bøger 18
Internetsider/hjemmesider: 18
Film: 18
Bilag 1: Wilsons 14 punkter 19

Uddrag

Indledning:
Jeg har i denne opgave valgt at beskæftige mig med Versaillestraktaten, og hvilken betydning den fik for Hitlers magtovertagelse. Jeg har valgt at skrive om det, da jeg er interesseret i at finde svar på, hvordan en traktat, der skulle skabe fred, kunne skabe så meget kaos og være skyld i en ny krig. Derudover har jeg valgt at skrive om Foch, der forudsagde hvad traktaten ville føre til, og hans holdninger til den.

Metode:
I min opgave starter jeg med at redegøre for traktatens baggrund og tilblivelse, herunder ved at fortælle om 1. Verdenskrig og derefter lidt om dolkestødslegenden, som var en teori om, at Tyskland ikke tabte krigen pga. en militær strategi fejl, men pga. jøderne, der lavede ballade på hjemmefronten. Herefter vil man finde en sides tekst om selve Versaillestraktaten. Dernæst står der noget om de forskellige landes krav/mål til Versaillestraktaten, samt et afsnit omkring 'Versaillestraktaten i hovedtræk og de forskellige stater og kendte personers holdninger hertil', her vil jeg fortælle om de vigtigste punkter i Versaillestraktaten, samt de forskellige landes holdninger til traktaten, herunder Ferdinand Fochs holdning til traktaten. Jeg vil redegøre for den kendte britiske økonom John Maynard Keynes holdning til Versaillestraktaten på baggrund af en konklusion, som han har lavet ud fra en bog, som han skrev i år 1919, der hed ”Freden og dens økonomiske følger”. Konklusionen fandt jeg i bogen Paris 1919, som jeg har støttet mig meget op af i min opgave. Næste afsnit har jeg kaldt 'mellemkrigstiden'. Her vil jeg komme lidt ind på hvordan Tyskland så ud efter 1. Verdenskrig og om Hitlers magtovertagelse, hvor jeg fortæller om hans vej til magten, og om hvilken rolle Versaillestraktaten fik for hans magtovertagelse. Endelig kommer min konklusion, som er min vurderende del... Køb adgang for at læse mere

Versaillestraktaten og Dens Betydning for Tyskland

[1]
Bedømmelser
  • 12-02-2013
    Givet af HF-elev på 2. år
    Den er okay til det jeg skulle bruge den til. Fin til inspiration.