SRO om identitet i det senmoderne samfund og The Red Line | samf A eng A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 15
 • 3497
 • PDF

SRO om identitet i det senmoderne samfund og The Red Line | samf A eng A

Studieretningsopgave (SRO) om identitet i det senmoderne samfund og novellen "The Red Line".

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Problemformuleringen lød:
- Redegør for hvorledes identitesbegrebet har ændret sig fra det traditionelle til det moderne til det senmoderne samfund.
- Analyser med udgangspunkt i det senmoderne samfund forholdet mellem individualitet og fællesskab, soldaritet og integration.
- Analyser novellen ”The Red Line” med fokus på personernes værdier og identitetsopfattelse. Diskuter eventuelt om novellen har postmodernistiske træk.
- Vurder betydningen af fællesskaber for individet i fremtidens samfund.

Indhold

- Problemformulering
- Indledning
- Det traditionelle samfund
- Det moderne samfund
- Det senmoderne samfund
- Analyse af ”The Red Line”
- Konklusion
- Resume på engelsk
- Litteraturliste
- Bilag

Uddrag

Verden er blevet et mindre sted at bo, efter globaliseringen er vokset i en sådan hast. Fjernsyn, internet, lynhurtige kommunikationsmuligheder og mulighed for at rejse til den anden ende af verden på nogle timer har en indflydelse på enkeltpersoner i fx det danske samfund. Globaliseringen har gjort det muligt for unge piger i Danmark at lytte til og se koncerter, gennem internettet, af rockbands i USA. Tøjmoden kan være den samme verden over, ligesom at vi i Danmark kan spise det samme mad som Italienere; blandt andet på grund af importering af varer!
I denne opgave vil jeg se på udviklingen af socialiseringen blandt børn og unge fra det traditionelle samfund til det moderne samfund og op til det senmoderne samfund med udgangspunkt i hvordan samfundet på den tid har været og hvordan det er i dag. Jeg vil diskutere med udgangspunkt i hvordan samfundet har påvirket socialiseringen. Dernæst vil jeg med udgangspunkt i de tidligere kapitler af opgaven analysere novellen ”The Red Line”. Til slut vil jeg komme med et bud på hvor stor betydning ord som fællesskab og soldaritet kommer til at have for samfundet... Køb adgang for at læse mere

SRO om identitet i det senmoderne samfund og The Red Line | samf A eng A

[3]
Bedømmelser
 • 12-12-2010
  Den mangler dybde, der er slet ikke gået i dybden med opgaven
 • 26-06-2012
  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
 • 08-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Mangker at gå i dybde !

Materialer relateret til SRO om identitet i det senmoderne samfund og The Red Line | samf A eng A.