SSO om EU og østudvidelsen

SSO om EU og østudvidelsen

SSO i Samfundsfag A om EU og østudvidelsen.

Indhold

1Indledning: 3
2Motiver til udvidelse: 3
2.1EU-motiver: 4
2.1.1Sikkerhed: 4
2.1.2Økonomisk: 4
2.1.3Politiske forhold: 5
2.2Østlandenes motiver til optagelse i EU: 6
2.2.1Sikkerhed: 6
2.2.2Økonomi: 6
2.2.3Politiske forhold: 7
3Udvidelses aftalernes indhold: 8
3.1Københavns kriterierne: 8
3.2Amsterdam-traktaten: 9
3.3Nice-traktaten: 9
4Vurdering af betydningen af øst udvidelsen: 10
5Konklusion: 11
6Kildehenvisninger: 12
7Litteratur liste: 13
7.1Bøger: 13
7.2Internet: 13

Uddrag

1 Indledning:

Jeg har i denne opgave tænkt mig at undersøge problemstillingen angående den kommende øst udvidelse. Grunden til dette er, at jeg synes der er spændende at se hvilke konsekvenser denne udvidelse vi få for det nuværende EU.
De spørgsmål jeg har tænkt mig at gå i dybden med er motiverne for denne udvidelse set med EU-briller, men også set fra øst landenes synspunkt, udvidelsens aftalers indhold og desuden en vurdering af betydningen af øst udvidelsen.
Jeg vil fordybe mig i perioden fra 1989 da Berlin muren faldt og den europæiske østblok gik i opløsning og frem til den 1. maj 2004.
Jeg vil først starte med at fortælle om landenes motiver til udvidelse af EU dernæst de forskellige aftalers indhold, derefter vil jeg lave en vurdering af betydningen af denne øst udvidelse og til sidst vil jeg lave en konklusion på hele forløbet.

2 Motiver til udvidelse:

I dette afsnit vil jeg først komme ind på Europas motiver for at gennemføre en sådan udvidelse og dernæst vil jeg kigge på øst landenes motiver for at søge om optagelse. Jeg vil komme ind på nogle af de store områder som har betydning/konsekvens for udvidelsen. Det vil være: sikkerhed, økonomi og til sidst sociale forhold.

2.1 EU-motiver:

2.1.1 Sikkerhed:

Et af motiverne for EU til den nye store udvidelse er at minimere risikoen for krigsudbrud. Under de diktatoriske styrer i Østeuropa har der ligget konflikter og ulmet, men som aldrig er kommet i udbrud på grund af det diktatoriske styre, men efter at de diktatoriske styrer er faldet er disse konflikter blevet bragt frem i lyset. Bedst kendt er problemerne i det tidligere Jugoslavien. Disse konflikter er man i EU bange for vil komme i udbrud hvis ikke man får forenet konflikt partnerne under samme traktat/forhold. Eksempler på dette ville være at EU har sikret det russiske mindretal i Baltikum og det Ungarske mindretal i Rumænien og Slovakiet. Ved at får østlandene med i EU kan man også undgå stridigheder landene indbyrdes. En anden ting som EU sikre sig mod er en voksende flygtninge strøm fra østlandene mod EU. Denne frygt bliver elimineret den 1. Maj 2004 når de ti nye lande tiltræder. Man kan blot vende blikket mod Danmark og se hvor stort et røre, en stor ... Køb adgang for at læse mere

SSO om EU og østudvidelsen

[1]
Bedømmelser
  • 05-01-2007