Økonomiske politikker | Redegørelse

 • HHX 2. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 7
 • 2250
 • Word2007

Økonomiske politikker | Redegørelse

Redegørelser for økonomiske politikker samt analyse og diskussion.

Indhold

Økonomiske politikker
- Finanspolitik
- Valutapolitik
- Arbejdsmarkedspolitik
- Indkomstpolitik
Balanceproblemer
- Betalingsbalance
- Arbejdsløshed
- Inflation
- Offentlige finanser

Uddrag

Økonomiske politikker
Hvad påvirker de forskellige finanspolitikker?
Efterspørgsels regulerende:
Finanspolitik - regulerer statens udgifter og indtægter
Indkomstpolitik - begrænser lønstigninger(omkostninger ↓)
Konkurrenceforbedrende:
Valutapolitik - de(ned)/revaluere(op) kronen
Arbejdsmarkedspolitik - regulerer udbud og efterspørgelse af arbejdskraft
Finanspolitik
Definitionen på finanspolitik er: Man søger at påvirke efterspørgelsen ved at ændre på statens indtægter og statens udgifter. Herved kan man påvirke bl.a. betalingsbalance, produktion, beskæftigelse og inflation.
Der findes 2 strategier lempelig og stram finanspolitik.
Lempelig finanspolitik – staten lemper deres indtægter og øger der udgifter. Lempelig finanspolitik vil øge husholdningernes budgetter og dermed øge forbruget som dermed vil øge efterspørgslen og dermed få BNP til at stige samt beskæftigelsen og importen også vil stige. Den negative virkning er at der vil følge nogle prisstigninger med da der bl.a. bliver importeret flere udenlandske varer.
Lempelig finanspolitik bruges ofte når staten ønsker at øge beskæftigelsen. Ulemperne er en forværret ... Køb adgang for at læse mere

Økonomiske politikker | Redegørelse

[10]
Bedømmelser
 • 21-09-2015
  Fremragende hjælp til forståelse af de økonomiske politikker
 • 20-06-2011
  syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyygt nok
 • 13-01-2016
  Den er rigtig good :D tak for den
 • 05-03-2015
  kkjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj