Økonomisk vækst + Tysk økonomi + Olieprisdannelse

  • HHX 2. år
  • International Økonomi A
  • 12
  • 6
  • 2330
  • Word2007

Økonomisk vækst + Tysk økonomi + Olieprisdannelse

Opgaven omhandler økonomisk vækst, tysk økonomi og olieprisdannelse.

Opgave 1
a) Redegør kort for begrebet økonomisk vækst
b) Redegør på baggrund af bilag 1 for udviklingen i den økonomiske vækst i Tyskland i perioden 2008-2012
c) Redegør på baggrund af bilag 2 for, hvordan de efterspørgselsskabende faktorer fra forsyningsbalancen har påvirket væksten i BNP i Tyskland i år 2010.
Opgave 2
a) Analyser på baggrund af bilag 1,2 og 3 udviklingen i tysk økonomi i perioden 2008-2012
b) Analyser i forlængelse heraf, hvordan udviklingen i tysk økonomi påvirker betalingsbalance, beskæftigelse og vækst i Danmark
Opgave 3
a) Redegør kort for hvordan prisen på olie dannes
b) Illustrer vha. udbuds- og efterspørgselskurver, hvordan olieprisen vil påvirkes af:

Uddrag

Økonomisk vækst betyder, at et lands produktion af varer og tjenester er steget et procentantal i løbet af et år. Der tales om samfundsøkonomisk vækst, og denne økonomiske vækst måles i BNP (bruttonationalprodukt). De fleste land har økonomisk vækst hvert eneste år, og dette skyldes at folk bliver dygtigere og dygtigere. Hele tiden fås bedre og længere uddannelser... Køb adgang for at læse mere

Økonomisk vækst + Tysk økonomi + Olieprisdannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.