Økologisk landbrug | Rapport

  • STX 2.g
  • Biologi B
  • 12
  • 7
  • 2152
  • PDF

Økologisk landbrug | Rapport

Rapporten undersøger principperne i et økologisk landbrug ved at tage på ekskursion.

Formål
Jeg vil i denne rapport forsøge at opnå et førstehåndsindtryk af et dansk landbrug drevet efter økologiske principper.
For yderligere at præcisere det respektive formål, vil jeg desuden besvare udleverede spørgsmål og diskutere henholdsvis fordele og ulemper af landbrugsfor¬merne biodynamisk, økologisk og traditionelt dansk landbrug, samt konsekvenserne af en overtagen af traditionelt landbrug frem for økologisk og biodynamisk.

Indhold

Formål
Teori
Materialer
Eksperimentets metode
Resultater
Fejlkilder
Spørgsmål
Diskussion og konklusion

Uddrag

Teori
Økologisk landbrug er et produkt af økologisk forskning og har til formål at anvende metoder og teknikker, som bevarer jordens frugtbarhed i fremtiden. Økologisk landbrug udnytter overvejende vedvarende ressourcer, som ikke forurener den omgivende natur. I henhold til dette afviser de økologiske dyrkningsmetoder bl.a. kunstgødning. Planterne gødes i stedet af husdyrgødning og indirekte gennem bl.a. jordens bakterier, alger, insekter, forskellige afgrøder og småkryb. Disse må dog, ligesom andre levende organismer, have de rette omgivelser at leve i. Kvælstofkredsløbet er i denne sammenhæng en meget vigtig faktor for vækst af afgrøder og dermed dyrenes ernæring og levevis.

Når dyr og planter bliver spist eller rådner bort (herunder når marken gødes vha. ekskrementer fra dyrene), omsættes det organisk bundne kvælstof til uorganisk kvælstof på baggrund af en række nedbrydningstrin. Det første trin kaldes mineralisering. Mange organismer (eks. mikroorganismer, insekter og andre småkryb) deltager i processen, og det døde organiske materiale bliver herigennem ...

---

Materialer
Følgende materialer anvendtes:
• Papir
• Blyant

Eksperimentets metode
Ekskursionen fandt sted d. 27.4 2010, hvor vi selv stod for at transportere os til de pågældende landbrug – Skovbakkegården, med beliggenhed i Regstrup. Ejer og landmand Kristian, startede med at give os en rundvisning på gården, hvor han i øvrigt fortalte om landbrugets processer og principper. Rundvisningen sluttede ved gårdens to malkerobotter.
Herefter var der mulighed for fælles interview og for selv at studere gården ud fra egen interesse... Køb adgang for at læse mere

Økologisk landbrug | Rapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.