Projektering af parcelhus | Teknikfag - Byggeri og energi A

Rapport: Projektering af parcelhus | Teknikfag - Byggeri og energi A

Vi har fået til opgave at projektere et parcelhus til en familie bestående af 2 voksne og 2 børn. Grunden som huset skal bygges på, skal være byggemodent og byggeriet skal udføres på et grundstøbt fundament med tunge ydervægge.

Indhold

Projektoplæg 3
Projektanalyse 3
Tidsplan 3
Byggeprocessen 4
Lovgivning 4
Byggeloven: 4
Administrative bestemmelser: 5
Grundens udnyttelse: 5
Bebyggelsens højde- og afstandsforhold: 6
Bygningers indretning: 6
Konstruktive bestemmelser: 6
Brandforhold: 6
Fugtisolering: 7
Varmeisolering: 7
Lydforhold: 7
Ildsteder og skorstene: 7
Indeklima: 8
Installationer: 8
Forsikring: 8
Servitutter: 8
Tingbog: 9
Planlægningslovgivning: 9
Planlægning 10
Behovsundersøgelse 10
Byggeprogram 11
Beskrivelse til tegninger 13
Grundplan: 13
Kloakplan: 13
Tværsnit: 14
Facadetegninger: 14
Beliggenhedstegning: 15
Priskalkulation 15
Tekniske beregninger 15
Tegninger 16
Konklusion 17

Uddrag

Bygherren er den person som skal have bygget huset, og som betaler for det. Han kontakter et pengeinstitut, f.eks. en bank, - hvor han så fortæller dem om sine planer om projekter og ikke mindst økonomien. Banken giver derefter em godkendelse til at finansiere byggeriet. Derefter kontakter bygherren en række faggrupper, bl.a. arkitekter, ingeniører osv., som så udarbejder et projekt efter bygherrens krav. De kommer så med et eller flere forslag til hvordan huset kunne se ud og også hvor meget byggeriet kommer til at koste... Køb adgang for at læse mere

Projektering af parcelhus | Teknikfag - Byggeri og energi A

[1]
Bedømmelser
  • 14-04-2013
    Givet af HTX-elev på 3. år
    fin opgave men der mangler dog noget information omkring værdierne ved varmetabs beregningen