Noter til økonomistyring på HHX

 • HHX 1. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 4
 • 4
 • 1027
 • Word2003

Noter til økonomistyring på HHX

Noterne svarer på følgende:
Hvad består en værdikæde af?
Hvad omfatter værdikædens “up-stream-aktiviteter” og "Down-stream-aktiviteterne"?
Hvad er et budget?
Hvad er et regnskab?
Hvad er en budgetkontrol?
Hvilke 3 hovedområder kan man opdele en virksomheds økonomistyring i?
Hvilke tre styringsniveauer kan man opdele i?
Hvad forstås ved aktivitets-, kapacitets- og finansielstyring?
Hvilke beslutninger træffes på strategisk-, taktiske- og det operative niveau?
Hvad forstås ved logistikstyring?

Lærers kommentar

Du skal uddybe noget mere, og komme med eksempler.

Noter til økonomistyring på HHX

[1]
Bedømmelser
 • 12-11-2016
  Givet af Studerende på 9. år
  Ikke særligt godt opstillet, og meget kort kun 4 sider. Ikke særlig uddybende.