SRP om Økonomiske Teorier - Keynes vs. Friedman

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Matematik A)
 • 12
 • 26
 • 9675
 • PDF

SRP om Økonomiske Teorier - Keynes vs. Friedman

SRP'et indeholder en gennemgang af de to økonomiske teorier, Keynesianismen og Monetarismen, og derudover udforskes Keynes' indkomstdannelsesmodel matematisk gennem teori om differentiering og optimering med funktioner af flere variable.

Herefter analyseres og diskuteres de to forslag til en økonomisk politik som hhv. regeringen og oppositionen er kommet med med udgangspunkt i de to teorier, og herudover diskuteres det hvordan man skal forholde sig til økonomiske modeller som SMEC eller ADAM - Mit emne var Økonomiske teorier, og opgaven er skrevet i Historie A og Matematik A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Økonomiske teorier 5
Keynes og efterspørgslen 5
Indkomstdannelsesmodellen og multiplikatoreffekten 6
”Den styrende hånd” – øget offentligt forbrug og skattelettelser 7
Friedman og Monetarismen 8
Finanspolitik er relativt ineffektiv 9
En model for efterspørgslen10
Indkomstdannelsesmodellen for en lukket økonomi 10
Multiplikatoreffekten – Differentiation med funktioner af flere variable 12
Optimering med funktioner af flere variable 13
Optimal multiplikatoreffekt15
Keynesianisme vs Monetarisme 16
Krisepolitik 16
Troværdigheden af økonomiske modeller 19
Konklusion 23
Litteraturliste/kilder24
Bøger: 24
Artikler, kompendier, politiske udspil mm: 24
Bilag 26
Bilag 1: Stationære punkter ved multiplikatoreffekten 26
Bilag 2: Mailkorrespondance med Cepos 27

Uddrag

Indledning:
'Vi kan slå hinanden oven i hovedet med regnemaskiner. (…) Vi har gang i et politisk slagsmål i Danmark, jeg kunne bare godt tænke mig, at I respekterer, at det er en politisk kamp og ikke en, hvor man kan sige, vi regner forkert. Selvfølgelig kan vi også regne, det handler om politiske forskelle.' (MEP, Emilie Turunen, SF)
Debatten om Danmarks økonomiske fremtid er på sit højeste, og de to blokke på Christiansborg har hver deres forståelse af krisens årsager og løsning.

Det er dog en diskussion, der ikke har noget endegyldigt svar, da den i sidste ende handler om forskellige opfattelser af den økonomiske virkelighed og deraf forskellige forudsætninger for økonomiske anbefalinger.

Denne opgave vil derfor forsøge, at redegøre for de to mest anerkendte økonomiske teorier, keynesianismen og monetarismen, som samtidig står som hinandens modsætninger.

Her vil der fokuseres på de økonomiske skolers forudsætninger, som netop er det afgørende for forståelsen af de økonomiske skoler. Keynesianismen vil ydermere undersøges gennem Det Keynesianske Kryds, hvorved multiplikatoreffekten ved øget offentligt forbrug og skattelettelser illustreres.

Keynesianismens indkomstdannelsesmodel vil gennemgås matematisk for at kunne opstille en model for multiplikatoreffekten, og herunder vil der redegøres for differentiation og optimering med funktioner af flere variable. Denne redegørelse vil anvendes i det konkrete arbejde med indkomstdannelsesmodellen og på den måde sætte teorien i sammenhæng med økonomiske modeller.

De to økonomiske skoler og deres forudsætninger vil derudover anvendes til at adskille oppositionen og regeringens økonomiske politik fra hinanden, ud fra ideen om, at deres forudsætninger grundlæggende er forskellige, samt at diskutere effektiviteten af de to økonomiske politikker.

Ovenstående leder mod spørgsmålet om, hvorvidt økonomiske anbefalinger, fra fx Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Cepos, er politiserende og om økonomiske modeller, som SMEC og ADAM, kan anses at være objektive og troværdige eller bundet af en økonomisk teori. Dette vil således vurderes med udgangspunkt i de økonomiske teorier og matematiske modellers betydning... Køb adgang for at læse mere

SRP om Økonomiske Teorier - Keynes vs. Friedman

[10]
Bedømmelser
 • 29-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Det krævede meget tid at læse til den lille del jeg skulle bruge, men ellers en fin opgave.
 • 03-05-2014
  Fantatisk opgave - hjalp mig super meget til min SRP om nogenlunde det samme emne
 • 30-04-2014
  Kunne ikke bruge den til meget
 • 02-03-2014
  Rigtig god, højt niveau