Økonomisk vækst og Udvikling

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 12
 • 9
 • 3139
 • PDF

Økonomisk vækst og Udvikling

Opgaven er en besvarelse af Eksamenssættet fra Marts 2006 om Økonomisk Vækst og Udvikling, skrevet i International Økonomi A.

Opgave 1:
a) Forklar hvad der menes med begrebet økonomisk vækst. Vælg dernæst et land fra hver af de tre kategorier i bilag 1 og redegør for, hvad tallene viser om udviklingen i den økonomiske vækst i de tre lande i perioden 1981 - 2005
b) Redegør med udgangspunkt i bilag 2 for udviklingen i BNP pr. indbygger i de lande du valgte i opgave 1a. Forklar dernæst hvilke problemer, der kan være forbundet med at anvende BNP pr. indbygger som mål for levestandard.
c) Beregn ved hjælp af bilag 2 forholdet mellem Danmarks BNP pr. indbygger og Zambias BNP pr. indbygger i henholdsvis 1980 og 2003. Kommentér dine beregninger.
d) Beregn ved hjælp af bilag 3 forholdet mellem Danmarks og Zambias HDI i 2003. Forklar hvorfor forholdet mellem HDI-værdierne er mindre end forholdet mellem BNP pr. indbygger i Danmark og Zambia i bilag 2.

Opgave 2:
- Foretag en analyse af hvorfor nogle lande fastholdes i fattigdom - målt på BNP pr. indbygger.
- Inddrag handelsteori, udviklingsteori samt bilag 5 og 6.

Opgave 3:
- Det fremgår af bilag 4, at andelen af fattige lande er reduceret. Vurder hvilke faktorer der kan have bidraget til denne økonomiske udvikling.
- Vurder endvidere hvad de rige lande kan bidrage med for at fremme den økonomiske vækst i de fattige lande, herunder forskellige strategier for udviklingsbistand.

Studienets kommentar

En udmærket besvarelse af eksamenssættet. Vær opmærksom på følgende, når du læser opgaven:
Opgave 1c mangler kommentarer til det beregnede forhold mellem Danmark og Zambias BNP pr. indbygger.
Besvarelsen af opgave 2 og 3 er for snakkende og mangler fokus.

I opgave 2 bør man overveje at lave et lille indledningsafsnit, hvor man skriver de faktorer, man vil komme ind på i løbet af opgaven og derefter tage dem hver for sig. Det kunne fx være elendig politisk kultur, Vestens handelsbarrierer, problemer med monokulturel landbrug og industri (at man kun producerer fx bananer og olie). Husk også at bruge handelsteori og udviklingsteori.

I opgave 3 gælder sådan set det samme problem. Mere fokus! Lav en kort indledning, der beskriver, hvad du vil komme ind på i løbet af opgaven og så tag disse et efter et.
Og så er det altid godt at samle op med en konklusion: Hvad har du fundet ud af i løbet af opgaven?

Indhold

Opgave 1
a)
b)
c)
d)
Opgave 2
Opgave 3

Uddrag

"Opgave 3:
Der er de seneste år set store fremskridt i den økonomiske udvikling hos mange lande, først og fremmest er det ”tigerøkonomierne”, altså lande som Taiwan, Hong Kong, Singapore og Sydkorea.

De har udviklet sig med en hæsblæsende fart, dog ikke på samme niveau som de to helt store vækstkæmper Kina og Indien, der begge ligger på hele 7 % i vækst årligt.

Det er dog ikke kun disse lande der har oplevet store fremskridt, også mange af de østeuropæiske lande samt latinamerikanske lande, har oplevet store vækstrater.
Der er forskellige faktorer der har spillet ind for at disse lande, specielt Kina og Indien, har oplevet så stor en økonomisk vækst.

Gammeldags hårdt slid er en af grundene, her kan man inddrage Rostows faseteori, hvor de har arbejdet hårdt i fase 1 i det traditionsbunde landbrugssamfund, sidenhen er de kommet ind i fase to som er takeoff fasen, befolkningen er begyndt at spare lidt op og der er derfor blevet bedre muligheder for at investere i teknologi osv."... Køb adgang for at læse mere

Økonomisk vækst og Udvikling

[15]
Bedømmelser
 • 01-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super godt og velformuleret sprog. Syntes den givne karakter passer godt på opgaven. Det kan helt klart anbefales. Opgavebeskrivelsen stemmer over ens med opgavens indhold. Godt arbejde. Der mangler dog et par kilder og fodnoter.
 • 05-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Velformuleret og virkelig en opgave som er blevet taget seriøs. God mulighed for at hente inspiration om et ret så interessant emne.
 • 30-05-2013
  rigtig, rigtig god inspiration
 • 28-11-2012
  Rigtig god besvarelse, superb !