Økonomisk vækst, økonomisk situation, målkonflikter, finanslovforslaget

  • HHX 2. år
  • International Økonomi A
  • 12
  • 10
  • 4218
  • PDF

Økonomisk vækst, økonomisk situation, målkonflikter, finanslovforslaget

Besvarer:

1. Gør kort rede for begrebet økonomisk vækst. Hvilken udvikling har der været i DK de seneste år og i den nærmeste fremtid med hensyn til den økonomiske vækst.

2. Beskriv status for balancerne for Sverige og vurdér den økonomiske situation i Sverige.

3. Find og forklar med udgangspunkt i en eller flere af de vedhæftede artikler en målkonflikt.

4. Analysér betydning af regeringens finanslovsforslag for de samfundsøkonomiske mål.

Kilder og udgangspunkt i:

Systime International Økonomi A

Opgaven tager udgangspunkt i finansministerens finanslovsforslag (Til 2012)

Kilde: Vækst, balancer og centralbankrente, Jyske Bank, 23/6-11.

Se video fra Børsen om dansk økonomi fra 31/08 2011

Kilde: Nordisk Økonomi, Juli 2011, Danske Bank.

Fuld damp på svensk økonomi
01. mar. 2011 10.43 Penge.

Uddrag

Gør kort rede for begrebet økonomisk vækst:
Begrebet økonomisk vækst, er en forøgelse af den samlede erhvervsmæssige produktion af varer og serviceydelser i et land på et år, også kaldet ”den årlige ændring i bruttonationalprodukt.” For at opnå så korrekt et mål som muligt for produktionens mængdemæssige vækst beregnes væksten som grundlag af en opgørelse af bruttonationalproduktet i fastepriser. Ved et BNP opgjort i fastepriser udtrykker det kun mængdeændringer, da eventuelle prisændringer(inflation) er ”siet fra”. Ved at beregne BNP over flere år, viser det, den reale udvikling i BNP.
Økonomisk vækst i et samfund betyder, at der fremkommer et stadig større produktionsresultat, således at der vil .... Køb adgang for at læse mere

Økonomisk vækst, økonomisk situation, målkonflikter, finanslovforslaget

[1]
Bedømmelser
  • 07-01-2013
    god besvarelse, der mangler dog lige det sidste.