SOP om Økonomisk Teori i International Økonomi og Matematik

SOP om Økonomisk Teori i International Økonomi og Matematik

SOP om Økonomiske teorier, skrevet i fagene International Økonomi B og Matematik A, og i opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for keynesianismen, og en analyse af Keynes' teorier, samt en afsluttende vurdering af finanspolitik og dens brug i den nutidige økonomiske situation.

Opgaveformulering

Gør rede for Keynes’ teorier og kom herunder ind på finanspolitik.

Analyser Keynes’ teori på baggrund af matematiske modeller og den aktuelle økonomiske situation ved at inddrage multiplikatorbegrebet. Kom i analysen ind på den matematiske teori bag modellerne.

Vurder hvordan finanspolitik kan påvirke den aktuelle økonomiske situation.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0. ABSTRACT OG INDLEDNING 4
1.1. Abstract 4
1.2. Indledning 4
2.0. JOHN MAYNARD KEYNES – ”MAKROØKONOMIENS FADER” 6
3.0. FINANSPOLITIK 8
3.1. Hvorfor føre finanspolitik? 8
3.2. Multiplikatoreffekten – drivkraften i finanspolitik 9
4.0. NATIONALINDKOMSTMODEL 10
4.1. Indledning 10
4.2. Ligevægtsbetragtning 10
4.3. Multiplikatoreffekten 12
4.4. Nuværende situation 13
5.0. MUNDELL-FLEMMING MODELLEN 14
5.1. Indledning 14
5.2. IS-relationen 15
5.3. LM-relationen 17
5.4. Renteparitetsrelation 18
5.5. Finanspolitisk indgreb 19
5.5.1. Crowding out 20
5.6. Pengepolitik 20
6.0. VEJEN UD AF DEN ØKONOMISKE KRISE 22
6.1. Finanspolitik 22
6.2. Finanspolitik kombineret med pengepolitik 23
7.0. KONKLUSION 24
8.0. BILAG OG APPENDIKS 26
8.1. Bilag 1 – beregninger til multiplikatorudregning 26
8.2. Appendiks 1 – Brøkreglen 27
9.0. SYMBOLLISTE 29
10.0. LITTERATURFORTEGNELSE 30
10.1. Artikler 30
10.2. Bøger 30
10.3. Hjemmesider 31
10.4. Kompendier 31
10.5. Undersøgelser 31

Uddrag

"1.2. Indledning:
Denne titel er interessant, da den har en høj aktualitetsværdi. Vi er i en økonomisk krise, hvor samfundsøkonomien spiller en stor rolle. Når man hører om hjælpepakker og rentenedsættelser, kan det være svært at forstå, hvorfor de er udarbejdet som de er. Jeg finder det derfor interessant at se på, hvorfor man gør som man gør, og hvilken virkning det har på samfundet.

Et andet aspekt, som gør denne titel interessant, er den påvirkning som makroøkonomien har på alle i samfundet. Alle indbyggere bliver påvirket af staten. Det kan være direktøren, der betaler mange penge i skat, eller den hjemløse, som får kontanthjælp.

Det er spændende at forsøge at hænge samfundsøkonomien op på matematiske modeller, da man på den måde kan bruge beregninger og grafiske illustrationer til at argumentere for forskellige indgreb.

Generelt er økonomi en udfordrende videnskab. Alting afhænger af mennesker, og mennesker er en uberegnelig størrelse. Dette gør det spændende at arbejde med økonomi."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Økonomisk Teori i International Økonomi og Matematik

[6]
Bedømmelser
 • 15-12-2010
  Jeg kan godt lide dine afsnit om Keynes og finanspolitikken, de hænger godt sammen i en rød tråd, er præcist formuleret og godt illustrerede ved figurer
 • 20-01-2011
  Rigtig fin opgave, ville dog gerne have angivet fag i beskrivelsen
 • 14-06-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super god og inspirerende
 • 16-02-2014
  Rigtig god opgave. samt god forståelse af gennemgangen!