Udvikling i Tanzania og Malaysia - Udviklingsteorier

  • STX 3.g
  • Naturgeografi C
  • 12
  • 7
  • 2382
  • PDF

Rapport: Udvikling i Tanzania og Malaysia - Udviklingsteorier

Dette er en rapport om udviklingsteorier, hvor vi undersøger udviklingen i Tanzania og Malaysia. Vi bruger følgende udviklingsteorier: Vækstteorien, Afhængighedsteorien og Verdenssystemsteorien.

Indhold

Tanzania
Malaysia
Udviklingsteorier
- Vækstteorien
- Afhængighedsteori
- Verdenssystemteorien
Tanzania, Malaysia og teorierne
Teoriernes anvendelighed
Kildeliste

Uddrag

Tanganyika blev et selvstændigt land i 1961, efter at havde været et britisk mandat område. Tanganyika og Zanzibar indgik en union – Den Forende Republik Tanzania. Regeringens politik i Tanzania, var baseret på ”afrikansk socialisme”, som efter det kinesiske forbillede koblede socialisme sammen med en afrikansk inspireret selvforsynings-selvtillidspolitik. På det økonomiske område, indførtes en centraliseret planøkonomi.

Dette medførte at store dele af økonomien blev nationaliseret, og privat foretagsomhed generelt blev modvirket. Denne økonomiske politik medførte i slutningen af 1970’erne et sammenbrud i økonomien. Man satsede derefter stærkt på opbygning af sociale serviceydelser på landet, hvilket i første omgang medførte en betydelig forbedring af bl.a. sundheds- og uddannelsesniveauet.

Den fejlslagne økonomiske politik underminerede dog efterhånden disse fremskridt, og kort efter steg det interne og eksterne pres for politisk liberalisering. Det resulterede i begyndelsen af 1990’erne i, at flerpartisystemet blev genindført, at medieområdet blev liberaliseret og at sammensmeltningen mellem partiet og henholdsvis staten og hæren formelt blev ophævet... Køb adgang for at læse mere

Udvikling i Tanzania og Malaysia - Udviklingsteorier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.