Makroindeks, BI5 og vandløbsundersøgelse i Mølleåen | Rapport

 • STX 3.g
 • Biologi B
 • 12
 • 18
 • 3746
 • PDF

Makroindeks, BI5 og vandløbsundersøgelse i Mølleåen | Rapport

Rapporten handler om biotopundersøgelse af vandløb og vandløbet som økosystem og involverer en undersøgelse af Mølleåen.

Teoriafsnittet om økosystemer kan godt bruges som hjælp til generelle opgaver om økologi og makroindeks, men vi anbefaler dig at læse vores kompendium om økosystemer her.

Studienets kommentar

Bilag 2 (Kort over Mølleåen), 3 (Stationsskema) og 4 (Kort over makroindex) kan ikke ses i rapporten. Rapporten fokuserer på teorien bag økosystemet og behandler ikke forsøget med Mølleåen i separate afsnit.

Indhold

Teori, økosystemer Side 3

Åen Side 4

Begrænsede faktorer Side 6

De tre kredsløb: N-, C-, og H2O-kredsløbet Side 7

Mølleåen Side 9

Konklusion Side 12

Litteraturliste Side 13

Bilag 1 – Artsliste Side 14

Bilag 2 – Kort over Mølleåen Side 16

Bilag 3 – Stationsskema Side 18

Bilag 4 – Makroindex-kort Side 20

Uddrag

Teori – Økosystemer

Et økosystem er et system hvor de levende organismer er afhængige af hinanden, og de indgår i et fælles samspil. Disse levende organismer kan deles op i tre store hovedgrupper: Primærproducenter, konsumenter og dekompositorer.
Forskellen på primærproducenterne og konsumenter og dekompositorer er, at primærproducenterne kan omdanne uorganisk stof til organisk stof. Primærproducenterne er altså autotrofe – selvforsynende.

Primærproducenterne indgår i græsningsfødekæden og kan derfor også deles op i 6 forskellige trofiske niveauer, altså fødekødeled. Der er altid højst 6 niveauer, og dette har noget at gøre med at planten kun kan producere en vis mængde organisk stof under fotosyntesen. Den mængde organisk stof som den pågældende plante producere, kaldes bruttoprimærproduktionen. Derefter bruger plante en del af det til respirationen og den tilbageværende energi vil så være lavere end før. Mængden kaldes nu for nettoprimærproduktion.

Det vil altså sige at nettoprimærproduktionen er bruttoprimærproduktionen minus respirationens energi.

---

Åen
Jeg vil nu tage udgangspunkt i åen som et økosystem.

Åen kan generelt deles op i tre lag: Det nedre løb, det mellemste lag og det øvre lag/kildevældet.

I åen nedre lag er der ofte dybt men med en meget langsom strømhastighed. Fordi der ikke er særlig meget strøm, forekommer der ofte meget dødt organisk materiale og aflejringer af slam. Her er det derfor godt for dyr, som lever af sedimenter sedimentædere at leve.
I åens nederste lag forekommer der meget rørsump langs bredden, og som sagt kan der forekomme lave koncentrationer af ilt både på grund af dybden og det manglende sollys.

I det midterste lag findes der både en langt større vandmængde og plantevækst. Plantevæksten her er hovedsageligt plantegrøde. Også på grund af at der er så meget plantevækst her, så spiller græsningsfødekæden også en stor rolle. Dyr her, er ofte dyr der skraber på sten og alger for at få deres føde. Da græsningsfødekæden her er en vigtig del, så er nedbryderkæden også meget vigtig... Køb adgang for at læse mere

Makroindeks, BI5 og vandløbsundersøgelse i Mølleåen | Rapport

[7]
Bedømmelser
 • 15-10-2014
  Givet af Studerende på 4. år
  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 • 01-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god, hvis man har svært ved at komme igang. - God diskution
 • 01-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave, den indeholder alt man skal bruge.
 • 11-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er rigtig gennemført

Materialer relateret til Makroindeks, BI5 og vandløbsundersøgelse i Mølleåen | Rapport.