Optik: Øjet og linser - Eksamensprojekt i fysik

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • 10
 • 13
 • 2337
 • PDF

Optik: Øjet og linser - Eksamensprojekt i fysik

Eksamensopgave i Fysik B om øjets fysiologi og optisk fysik.

Problemformulering:
Vi vil komme ind på optik med samlelinser og spredelinser. Vi vil undersøge, om vi kan lave et forsøg, som viser linsers påvirkning af øjet og lyset brydning.
Vi vil undersøge øjets opbygning, hvordan man definerer linsestyrke og beregning af dette.
Vi vil undersøge, om vi kan lave en farvespredning af hvidt lys, og i den forbindelse også lave en beskrivelse af, hvilket lys, der er synligt for menneskets øje. Vi vil her komme ind på lysbølger.

Formål:
Formålet med disse forsøg er at undersøge og finde ud af, hvordan øjet ser og virker. Desuden vil vi også finde ud af en måde at sprede hvidt lys på således, at der kommer alle de synlige farver til syne.

Lærers kommentar

Godt, solidt arbejde. Teoriafsnittet kunne godt være på et højere niveau - du kunne fx udlede brydningsloven. Afsnittet om fejlkilder er mangelfuldt. Man bør angive i hvilken retning, fejlkilder vil påvirke resultatet.

Indhold

Formål
Teori
Øjets basale anatomi
Øjets samspil med hjernen
Teorien bag samle- og spredelinser
Synligt lys og lysbølger
Materialer
Forsøg med øje og laser
Forsøg med øjets indvirkning på billede
Forsøg med farvedeling af hvidt lys
Arbejdsgang
Øjets billede
Øje og laser
Fra hvidt lys til farvet
Resultater og resultatsbehandling
Resultater til forsøg med øjet
Fejlkilder og usikkerheder
Forsøg 1
Forsøg 2
Forsøg 3
Konklusion

Uddrag

Øjets basale anatomi:

Øjet er menneskets måde at opfange visuelle udtryk på. Øjet er basalt set en lyscensor, som mennesket bruger til at opfange lys, og projektere ind til de rette modtagere i hjernen, som behandler disse lysindtryk ved at omdanne disse til billeder. Dette gøres ved at indtrykkene projicerer via en linse på stave og tappe i nethinden, som omsætter disse signaler til impulser i synsnerven.

Øjet er en meget kompleks biomekanisme, som indeholder utrolig mange bevægelige dele og meget komplekse dele, og derfor er der en chance for, at øjet kan fungere på andre måder end optimalt. Dette kan for eksempel resultere i, at et individ kan være lang- eller nærsynet. Når lyset strømmer ind af pupillen, rammer det linsen. Når øjets linse (Cristalino) enten krummer for meget, eller for lidt, bliver man enten nærsynet eller langsynet. Hvis den krummer for meget, vil øjets fokuspunkt ligge for langt fremme i forhold til der, hvor det skal. Hvis den buer for lidt, vil fokuspunktet ligge for langt tilbage, og du vil være langsynet.

Den gule plet
Den gule plet (macula lutea) sidder meget centralt på nethinden, og den fungerer som filmen i et kamera. Lyset bliver projekteret over på den bagerste del af nethinden, og det er i den gule plet, man fokuserer. Når man læser, er det i den gule plet, fokus ligger. Den kan opfatte flere detaljer end resten af øjet, grundet det store antal af Tapceller, som er gode til at opfatte detaljer og farver... Køb adgang for at læse mere

Optik: Øjet og linser - Eksamensprojekt i fysik

[7]
Bedømmelser
 • 12-07-2014
  Givet af Studerende på 3. år
  Masser af billeder og figurer - det kan jeg lide. Fedt at man relaterer øjet til fysikken på denne måde.
 • 11-04-2016
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Meget talesprog og flere kommafejl. Den er ret kortfattet, men kommer rundt om det den skal! God som inspiration!
 • 11-07-2016
  Givet af HF-elev på 2. år
  godt læsestof.......
 • 06-04-2016
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Mega OP og sådan noget