Delopgave B: EU og nationalstaten | Samf A

Velkommen til vores opgavehjælp til delopgave B: EU og nationalstaten. Delopgaven er en del af eksamenssættet ”Fællesskabets forfald”, som blev brugt til skriftlig eksamen i samfundsfag A på STX d. 24. maj 2017. Opgavehjælpen er i to dele. Første del guider dig sikkert gennem spørgsmål 2, mens anden del hjælper dig gennem spørgsmål 3. I opgavehjælpen kommer vi ind på en del svære faglige begreber, som du får brug for at kende. Derfor forklarer vi begreberne, første gang vi bruger dem.

Første del består af tre kapitler:

  • I kapitlet ”Spørgsmål 2” hjælper vi dig med at forstå spørgsmål 2. Vi gennemgår spørgsmålets emne, og hvad det vil sige at skrive en sammenligningsopgave. Vi gennemgår desuden begreberne nationalstat og integration i EU, som du skal bruge for at forstå spørgsmålet. Vi kommer også ind på integrationsteorierne intergovernmentalisme og neo-funktionalisme samt det neo-funktionalistiske begreb om spillover-effekter.
  • I kapitlet ”Sådan forstår du bilagene” får du en grundig gennemgang af de tre bilag med fokus på bilagenes opfattelser af årsagerne til vælgernes syn på EU og bilagenes opfattelser af EU’s betydning for nationalstaten. Undervejs i gennemgangene forklarer vi de vigtigste begreber fra bilagene.
  • I kapitlet ”Hjælp til sammenligningen” får du et forslag til, hvordan du kan opbygge din besvarelse, og en udførlig vejledning til, hvad du kan komme ind på i besvarelsens forskellige dele. Til sidst i kapitlet opsummerer vi de vigtigste forskelle og ligheder mellem bilagene.

Anden del består af to kapitler:

  • I kapitlet ”Spørgsmål 3” hjælper vi dig med at forstå spørgsmål 3, som er et notatspørgsmål. Vi gennemgår hvad notatet skal handle om, hvem modtageren er og hvordan du skal forstå bilaget. Vi kommer også ind på, hvad det vil sige, at du skal anvende viden om ”mål og midler i dansk udenrigspolitik”.
  • I kapitlet ”Hjælp til notatet” får du en idé til, hvordan du kan opbygge dit notat, og mange forslag til argumenter, du kan bruge i notatets forskellige afsnit. Du behøver ikke bruge alle argumenterne i din besvarelse. Du kan nøjes med at bruge de argumenter, som du har mest lyst til at fremføre. Til sidst i kapitlet opsummerer vi argumenterne.

God fornøjelse med opgavehjælpen!

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: EU og nationalstaten | Samf A

[1]
Bedømmelser
  • 23-02-2019