Forstå bilaget

Kapitlet hjælper dig med at forstå de to figurer og de tre tabeller i bilag A1.…

...

Tabel 1 - BNP og offentligt forbrug

Det viser tabellen

Tabel 1 viser BNP og offentligt forbrug i Danmark i perioden 2007-2015 målt i faste priser.

Offentligt forbrug er det offentliges udgifter til den service, som det offentlige stiller til rådighed for borgerne. Det kan f.eks. være lægehjælp, undervisning og politi. Offentligt forbrug er kun én del af de samlede offentlige udgifter. Overførselsindkomster og investeringer i infrastruktur er f.eks…

...

Figur 1 -  Husholdningernes forbrugskvote

Figur 1 viser udviklingen i de danske husholdningers forbrugskvote fra 2007-2015. Forbrugskvoten er den procentdel af husholdningernes disponible indkomst, som de bruger på forbrug. Den disponible indkomst er den del af indkomsten, der er tilbage, efter der er betalt skat.

Forbrugskvoten kan godt være over 100%. Det betyder, at husholdningerne bruger mere, end de tjener. Det vil sige, at…

...

Tabel 2 - Beskæftigelsen

Tabel 2 viser, hvor mange beskæftigede der var fra 2007 til 2015. Du skal være opmærksom på, at antallet af beskæftigede ikke i sig selv fortæller dig beskæftigelsesgraden. Beskæftigelsesgraden er den andel af de 15-66-årige, der er i arbejde. Hvis du skulle udregne beskæftigelsesgraden for et givet år, skulle du både bruge antallet af beskæftigede og det samlede antal personer mellem 15 og 66 år.

Beskæftige…

...

Tabel 3 - Udviklingen i arbejdsproduktivitet

Tabel 3 viser ændringer i arbejdsproduktiviteten i den private sektor fra 2007 til 2014. Arbejdsproduktiviteten udtrykker, hvor meget værdi der i gennemsnit produceres pr. arbejdstime. Ifølge noten under tabellen er arbejdsproduktiviteten målt som den samlede BNP i den private sektor delt med antalle…

...

Figur 2 - Investeringskvoten

Figur 2 viser udviklingen i investeringskvoten i Danmark fra 2007 til 2015. Investeringskvoten er den andel af BNP, der anvendes til faste investeringer. Faste investeringer er investeringer i kapitalapparatet, som består af maskiner, bygninger eller andre produktionsmidler. Faste investeringer inkluderer til gengæld ikke investeringer i lagerbeholdning.

Figuren viser de faste bruttoinvester…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind