Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Islam - Noter om Dogmer og Praksis

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 (3 bedømmelser)
Uddannelse STX 3.g Fag Religion C Karakter Ingen givet Antal sider 3 Antal ord 1503 Filformat Word2003
Islam - Noter om Dogmer og Praksis

Islam - Noter om Dogmer og Praksis

Dette er en række noter om islam, der undersøger dogmer og praksis inden for Islam. Noterne er lavet ud fra nogle repetitionsspørgsmål, som kan ses nedenunder.

Studienets kommentar
Spørgsmålene er gode at bruge til at øve sig op til eksamen. Besvar selv spørgsmålene.

Indhold
1. Hvad er det centrale dogme i islam? Hvad er den arabiske betegnelse?
2. Gør rede for de vigtigste begivenheder i Muhammeds liv og relater dem til islams opståen.
3. Hvad er koranen og hvordan blev den ifølge islamisk tradition til?
4. Hvilke problemer kan der være omkring koranens tilblivelse?
5. Hvad er hadith?
6. Hvorfor har islam et billedforbud, og hvad er grunden til at koranen ikke må oversættes? Kan du relatere din forklaring til begrebet shirk?
7. Hvad er de 5 søjler? (indholdet/begrundelsen/formålet med søjlen)
8. Uddyb pilgrimsfærdens funktion i islam.
9. Hvad er jihad og hvorfor er det ikke en af søjlerne?
10. Hvad er troens indhold?
11. Hvorfor har mange mennesker i Vesten den opfattelse at muslimske kvinder er undertrykte, og hvordan kan både muslimske mænd og kvinder mene at denne vurdering er fejlagtig?
12. Hvad er islams holdning til seksualitet?
13. Hvad betyder det at noget er haram – giv eksempler
14. Hvad mener du er den/de største udfordring(er) i mødet mellem islam og det danske samfund?

Uddrag
1. Hvad er det centrale dogme i islam? Hvad er den arabiske betegnelse?
Dogme = læresætning (dogmer findes også i kristendommen). Det centrale dogme i islam er, at der kun én GUD! Den arabiske betegnelse er Tawhid = Én Gud; Monoteisme (Dette understreges tydeligt i trosbekendelsen: ”Der er ingen Gud uden Gud, og Muhammed er hans sendebud.”)

- Der er kun en Gud og Muhammed er hans sendebud. Den arabiske betegnelse er: tawhid = monoteisme.... [læs mere nu]


Brugernes bedømmelser af: Islam - Noter om Dogmer og Praksis


5 5 5 5 5 5 , 08-12-2009

Den var god jeg fik meget viden om Islam


4 4 4 4 4 4 , 24-05-2006

ok


4 4 4 4 4 4 , 11-06-2007

"gode noter!

Find flere materialer fra samme fag eller med samme type